Interactief Starter Kit Platform voor de adoptie van industriële AI en Data Science competenties (SKAIDive)

You are here

ESF.png

SKAIDive 

Interactief Starter Kit Platform voor de adoptie van industriële AI en Data Science competenties 

Doel van het project

Het doel van het SKAIDive project is het realiseren van een interactieve leer- en experimenteeromgeving en bijhorend opleidingstraject rond uitgewerkte oplossingen van industriële toepassingen van AI, zogenaamde AI starter Kits. Dit zal bedrijven toelaten om hands-on de nodige competenties te verwerven om AI, Machine Learning en Data Science technieken toe te passen voor concrete industriële uitdagingen. Het platform zal bestaan uit volgende onderdelen, die de bedrijven stap voor stap de nodige kennis en vaardigheden laten opdoen om zelf met deze technieken aan de slag te gaan: 

AIStarterKitplatform.png

Het opleidingstraject zal dus enerzijds focussen op het versterken van de technologische competenties van de deelnemers (bv. welke voorbewerkingsstappen zijn nodig om je data klaar te maken als input van een machine learning algoritme, hoe selecteer je een geschikt algoritme op basis van verschillende criteria, hoe dien je de geschikte parameters te kiezen, welke methodes zijn beschikbaar voor de evaluatie van de resultaten, etc.). Daarnaast zullen de deelnemers ook de nodige competenties verwerven rond de gerelateerde bedrijfsvoeringsaspecten die gepaard gaan met het gebruik van een data-gedreven aanpak, m.n. de juridische, techno-economische en human capital-gerelateerde randvoorwaarden. Dit omvat bv. het correct identificeren van de benodigde expertise/profielen, het inschatten en onderbouwen van de investeringen, het rendement en de economische meerwaarde van de opportuniteiten, en het legale kader onderkennen. 

Hoe kan u deelnemen? 

Wenst u graag meer info over het AI Starter Kit Platform? Neem dan contact op met elucidatalab@sirris.be.

Verder zijn we ook op zoek naar bedrijven die interesse hebben om het opleidingstraject mee vorm te geven, waarbij u onder andere feedback kan geven op de eerste versies van de Starter Kits, kan deelnemen aan een try-out van één van de Bring Your Own Data Sessies of in primeur de videotutorials kan doornemen. Bij interesse kan u contact met ons opnemen via bovenstaand emailadres.

Merk op dat het AI Starter Kit Platform complementair is aan onze bestaande ‘Data Innovation beyond the Hype’ mastercourse, waarin bedrijven een diepgaand overzicht krijgen van de verschillende stappen in de data science workflow. Meer info over deze mastercourse is hier te vinden.

Dit project wordt mogelijk gemaakt met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.

ESFshort.png